Lasi puoliksi täynnä

Sekasortoisuus on lisännyt iloa pienistä asioista. Tapahtui tänään työhuoneessani. Olin perehdyttämässä työntekijää uuteen tehtävään. Samassa huomasimme, että työntekijä tarvitsi kulkulätkän työajanseurantaa varten ja se oli toistaiseksi anomatta. Oli siis minun vuoroni anoa kulkulätkä siihen tarkoitetusta henkilöstöhallinnon käyttöoikeusohjelmasta. Tein anomuksen ensimmäistä kertaa tietojärjestelmässä, jossa on tähän saakka anottu vain muita käyttöoikeuksia. Kulunvalvontalätkä oli sen uusin ominaisuus.Continue reading “Lasi puoliksi täynnä”